Jan Van Eijgen
15.12.22 — 19u

Jan Van Eijgen (°95, leeft en werkt in Leuven) onder­zoekt in mixed media en schim­mels hoe hij­zelf en ande­ren zich ver­hou­den tot diep­men­se­lij­ke feno­me­nen als lij­den, tran­si­tie en rege­ne­ra­tie. Zij het als kun­ste­naar, arts of bui­ten­staan­der, het resul­taat van dit denk­spel fun­geert als gespreks­ope­ner. Hij zoekt span­nings­vel­den op en brengt ‑al dan niet ver­ge­zoch­te- ana­lo­gie­ën aan het licht. Vanuit zijn dub­be­le ach­ter­grond als con­cep­tu­eel kun­ste­naar en arts raak­te hij onder meer gebi­o­lo­geerd door het gebruik van schim­mels die als beel­den­de mate­rie naad­loos aan­slui­ten bij die narratief. Tijdens het najaar van 2022 werkte Van Eijgen aan een onderzoek (samen met andere wetenschappers, onderzoekers en bio-kunstenaars) naar het kleuren van penicillium species via genetische transformatie. De resultaten toont hij tijdens een groepstentoonstelling in de Abdij van Keizersberg.

Jan Van Eijgen is resident bij Studio Annext, een samenwerking tussen Labora en Cas-co die zich richt op startende kunstenaars.
  • Locatie: Labora, Mechelsestraat 202
  • Taal: Nederlands
Gratis